top of page

Spørsmål og svar

Gratis Prisoverslag

Hvordan fungerer dette her i praksis?

Frekvens for renholdsavtalen er ukentlig, hver 14. dag, hver tredje uke eller 1 gang i mnd.
Avtalen løper til de blir sagt opp av kunden

Ingen bindingstid
Avtalen knyttes til enkeltperson eller bedrift
Du har fast, avtalt sum per gang inkl mva. Avtalen betales per måned etterskuddsvis med 14 dager forfall
Ingen etablerings-, befarings- eller administrasjons-gebyr
vi har med oss alt av renholds utstyr
Du kan få fastsatt renholds dag hver måned, hvis det er ønskelig.

Våre forsikringer dekker alle skader (der hvis vi skulle bevirket skade/uhell.)
Nøkkelavtale inngås separat

Du betaler gjennom tilsendt faktura pr e-post, eller kort.

 

Hvem utfører tjenestene?

Alle renholdere bakgrunnssjekkes og intervjues og er dyktige renholdere som setter sin yrkesstolthet i å utføre renholdet med kvalitet og grundighet. Renholderene får god og oppdatert opplæring. Vi har selvsagt ansvaret for renholderene.  Vi legger også stor vekt på at våre renholdere skal være service-innstilte, imøtekommende og blide.

Kommer samme renholder hver gang?

Ja, med unntak sykdom, ferie eller om renholderen slutter. Da vil dere få informasjon om dette.

 

Kan jeg avbestille?

Ja. Kunden har adgang til å avbestille tjenesten inntil 24 timer før det tidligste tidspunktet som tjenesten skal utføres.Ved avbestilling etter 24 timer før det tidligste tidspunktet som tjenesten skal utføres,belastes kunden for 2 arbeidstimer. Avbestilling skjer til post@jurgitarenhold.no eller telefon.

Abonnementsavtaler løper til de blir sagt opp av forbruker. Oppsigelse av abonnement skjer til post@jurgitarenhold.no. I henhold til lov om opplysningsplikt og angrerett av 2014 har forbruker rett til å gå fra avtale om kjøp av tjeneste i inntil 14 dager etter inngåelse av avtale. Dersom kunden ønsker at levering av tjenesten starter før utløpet av angrefristen, kan angreretten ikke benyttes etter at tjenesten er levert. Ved bruk av angreretten etter 24 timer før det tidligste tidspunktet som tjenesten skal utføres, har forbrukerenansvar  å betale for 2 arbeidstimer. 

 

Får jeg fast dag og fast tid?

Ja. Dag og klokkeslett du velger ved bestilling av tjenester.

 

Hva hvis det skjer et uhell og noe blir ødelagt?

Hvis vi er uheldige og noe blir ødelagt, og det skyldes oss fullt og helt så dekker vi selvfølgelig skaden. Vi har prosedyre for dette. Medarbeiderne er vanligvis forsiktige da de vet at det er mye verdifullt.

 

Hvordan gjør vi det med nøkler?

Nøkkelavtale inngås separat. Alle våre kunder velger individuelt om de vil låse opp for oss, eller å overlate oss nøkkel. Dette velger du til slutt i din bestilling, vi er som alltid fleksible! Hvis kunden ikke leverer nøkkel må kunden være tilstede ved oppdragets start og avslutning. Vi har et trygt og godt sikkerhetssystem for nøkler. Nøklene blir trygt oppbevart iht våre rutiner.

 

Hva hvis jeg ikke er fornøyd?

 

Du skal få tjenesten utført etter den standard som står i avtalen. Er du ikke fornøyd så er det viktig at du sier ifra innen 24 timer via telefon eller helst e-post. Vi tar klagen alvorlig og vurderer da beste løsning. VI har en 100% fornøyd garanti – som betyr at vi tilbyr å gjøre jobben på nytt basert på de spesifike punktene du ikke er fornøyd med. Hører vi ikke fra deg regner vi med at du er fornøyd.

Men, vi blir også svært glade for skryt, som vi selvsagt forteller videre til medarbeiderene det gjelder.

 

Hva hvis jeg ønsker andre tjenester?

Du kan også bestille andre tjenester som f.eks sengetøyskift, rydding, vask av komfyr, vask av  kjøleskap, vindusvask. Vi beregner 30 minutter på alle våre tilleggstjenester, utenom rengjøring av vinduer hvor vi beregner timer individuelt. Hvor mange vinduer hver enkel husholdning har varierer veldig. Vi har også mange andre og flere tilleggstjenester, ta kontakt med oss, vi fikser det meste!

 

Hvordan betaler jeg?

 

Betaling skjer etter utført arbeid gjennom bankkort, kontant eller
forhånd betalt faktura.

Thanks! Message sent.

bottom of page